paint.net logo

paint.net ohje

Näppäimistö ja hiiri

Suuri osa komennoista paint.netissä on helposti käytettävissä näppäimistön avulla. Avuksesi, kaikki komennot on lueteltu tänne.

Yleiset pohjan hallinnat

Panoroi kuvaa (ei toimi kun kirjoitat Teksti-työkalulla)
Pidä välilyönti + siirrä hiirtä vasen nappi alhaalla
Vieritä ylös / alas
Hiiren rulla ylös / alas
Vieritä vasemmalle / oikealle
Shift + Hiiren rulla ylös / alas
Lähennä / Loitonna
Ctrl + Hiiren rulla
Poista valinta
Esc tai Enter

Kuvalista ja Kuvien navigointi

Seuraava välilehti
Ctrl + Tab
Edellinen välilehti
Ctrl + Shift + Tab
Näytä kuvalista
Ctrl + Q
Vaihda kuvaan #, kuville 1:stä 10:en
Ctrl + # or Alt + #, missä # on 1:stä 9:in kuville 1-9, tai 0 kuvalle 10
Vieritä kuvalistaa
Hiiren rulla (vain jos hiiren kursori on kuvalistan alueella)

Työkalupalkki

Laske siveltimen kokoa 1
[
Laske siveltimen kokoa 5
Ctrl + [
Nosta siveltimen kokoa 1
]
Nosta siveltimen kokoa 5
Ctrl + ]

Siirtotyökalut

Muuta valinnan kokoa
Siirrä yhtä reuna tai nurkka nuppia
Muuta valinnan kokoa säilyttäen alkuperäinen suhde
Pidä Shift alhaalla kun siirrät yhtä reuna tai nurkka nuppia
Muokkaa valintaa
Siirrä oikealla hiiren napilla valitsemalle muu kuin nuppi
Pyöritä valintaa
Siirrä missä vain oikealla hiiren napilla

Valintatyökalut (paitsi Taikasauva)

Huom:

Kun valinta on aktiivinen, kaikki piirtäminen, ja monta muuta komentoa, piirros ja tehosteet näkyvät vain valinnan sisällä.

Luo uusi valinta, korvaten olemassa oleva vanha jos se on olemassa
Piirrä vasemmalla hiiren napilla
Vähennä nykyisestä valinnasta (erotus)
Piirrä Alt + vasemmalla hiiren napilla
Lisää nykyiseen valintaan (lisäys)
Piirrä Ctrl + vasemmalla hiiren napilla
Invertoi tietty ala valinnasta (poissulkeva)
Piirrä Ctrl + oikealla hiiren napilla
Leikkaus nykyisen ja uuden valinnan kanssa
Piirrä Alt + oikealla hiiren napilla
Pakota neliöön (Suorakulmainen valinta), tai ympyrään (Ellipsi valinta)
Piirrä Shift pohjassa
Siirrä uutta valintaa kun vielä piirrät sitä
Kun piirrät vasemmalla hiiren napilla, pidä Oikea hiiren nappi pohjassa ja siirrä hiirtä
Siirrä uutta valintaa kun vielä piirrät sitä
Kun piirrät oikealla hiiren napilla, pidä Vasen hiiren nappi pohjassa ja siirrä hiirtä

Väri-ikkuna

Vaihda edusta- ja taustaväri keskenään
X
Vaihda aktiivinen väri alas vetolaatikossa
C

Taikasauva

Luo uusi valinta ympäröivistä pikseleistä jotka muistuttavat pikseliä jonka valitsit, korvaten minkä tahansa vanhan valinnan jos se on olemassa (valinta riippuu Toleranssi asetuksesta)
Vasen hiiren nappi
Vähennä nykyisestä valinnasta (erotus)
Oikea hiiren nappi
Lisää nykyiseen valintaan (lisäys)
Ctrl + Vasen hiiren nappi
Invertoi tietty ala valinnasta (poissulkeva)
Ctrl + Oikea hiiren nappi
Tee globaali valinta koko tasolle värin ja toleranssin perusteella
Shift pohjassa tee jokin neljästä komennosta ylhäällä

Tekstityökalu

Väliaikaisesti piilota kursori ja nuppi
Pidä Ctrl pohjassa
Aseta nupin näkyvyys
Napauta Ctrl
Viimeistele teksti ja lisää se tasoon
Esc

Sivellin

Piirrä edustavärillä
Piirrä vasemmalla hiiren napilla
Piirrä taustavärillä
Piirrä oikealla hiiren napilla

Pyyhin

Poistaa kyseisen alueen (asettaa pikselit läpinäkyviksi)
Piirrä joko vasemmalla tai oikealla hiiren napilla

Kloonaus

Asettaa lähdekohdan
Ctrl + Vasen hiiren nappi
Kopioi pikselit (lähdekohta pitää asettaa ensin)
Piirrä vasemmalla hiiren napilla

Uudelleen väritä

Valitse kursorin alla oleva väri ja aseta se edustaväriksi
Ctrl + Vasen hiiren nappi
Valitse kursorin alla oleva väri ja aseta se taustaväriksi
Ctrl + Oikea hiiren nappi
Piirrä edustavärillä, mutta vain pikseleiden päälle jotka muistuttavat taustaväriä (samankaltaisuus päätetään Toleranssi asetuksen mukaan)
Piirrä vasemmalla hiiren napilla
Piirrä taustavärillä, mutta vain pikseleiden päälle jotka muistuttavat edustaväriä (samankaltaisuus päätetään Toleranssi asetuksen mukaan)
Piirrä oikealla hiiren napilla

Täyttö

Täytä ympäröivä alue edustavärillä
Vasen hiiren nappi
Täytä ympäröivä alue taustavärillä
Oikea hiiren nappi
Tee globaali täyttö koko tasolle värin ja toleranssin perusteella
Shift pohjassa tee jokin kahdesta komennosta ylhäällä

Muototyökalut

Piirrä muoto. Ulkoreuna käyttää edustaväriä, sisusta taustaväriä
Piirrä vasemmalla hiiren napilla
Piirrä muoto. Ulkoreuna käyttää taustaväriä, sisusta edustaväriä
Piirrä vasemmalla hiiren napilla
Pakota neliöön (Suorakulmio), pyöreä neliö (Pyöreä suorakulmio), ympyrä (Ellipsi) tai 15° kulmaan (Viiva / Kurvi)
Piirrä Shift pohjassa

Viiva/Käyrä -työkalu

Vaihda alun tyyliä
, (pilkku)
Vaihda viivan tyyliä
. (piste)
Vaihda lopun tyyliä
/ (kauttaviiva)

Työkalujen pikanäppäimet

Esimerkki:

Jos enemmän kuin yksi työkalu jakaa tietyn pikanäppäimen, pitää pikanäppäintä painaa monta kertaa käydäksesi läpi kaikki työkalut mitkä ovat osoitettu tietylle pikanäppäimelle.

Suorakulmainen valinta
S
Lassovalinta
S
Ellipsi valinta
S
Taikasauva
S
Siirrä valintaa
M
Muokkaa valintaa
M
Suurennuskerroin
Z
Panoroi ("käsi")
H
Täyttö
F
Väriliukuma
G
Sivellin
B
Pyyhin
E
Kynä
P
Väripoiminta
P
Kloonaus
L
Uudelleen väritä
R
Teksti
T
Viiva / Kurvi
O
Suorakulmio
O
Pyöreä suorakulmio
O
Ellipsi
O
Vapaa muoto
O

Tiedosto

Uusi
Ctrl + N
Avaa
Ctrl + O
Sulje
Ctrl + W, tai Ctrl + F4
Tallenna
Ctrl + S
Tallenna nimellä
Ctrl + Shift + S
Tulosta
Ctrl + P
Poistu
Alt + F4, tai Alt + F ja X, tai Ctrl + W kun kuvia ei ole auki

Muokkaa

Kumoa
Ctrl + Z
Uudelleen
Ctrl + Y
Leikkaa
Ctrl + X, tai Shift + Delete
Kopioi
Ctrl + C, tai Ctrl + Insert
Liitä
Ctrl + V, tai Shift + Insert
Liitä uuteen tasoon
Ctrl + Shift + V
Liitä uuteen kuvaan
Ctrl + Alt + V
Poista valittu alue
Delete
Täytä valittu alue
Backspace
Käännä valinta
Ctrl + I
Valitse kaikki
Ctrl + A
Poista valinta
Ctrl + D

Kuva

Rajaa valintaan
Ctrl + Shift + X
Muuta kokoa
Ctrl + R
Pohjan koko
Ctrl + Shift + R
Pyöritä 90° (myötäpäivään)
Ctrl + G
Pyöritä 90° (vastapäivään)
Ctrl + H
Pyöritä 180°
Ctrl + J
Yhdistä tasot
Ctrl + Shift + F

Tasot

Lisää uusi taso
Ctrl + Shift + N
Poista taso
Ctrl + Shift + Delete
Kahdenna taso
Ctrl + Shift + D
Yhdistä taso alas
Ctrl + M
Pyöritä / Lähennä
Ctrl + Shift + Z
Tason ominaisuudet
F4

Säädöt

Automaattinen taso
Ctrl + Shift + L
Kirkkaus / Kontrasti
Ctrl + Shift + C
Käyrät
Ctrl + Shift + M
Mustavalkoinen
Ctrl + Shift + G
Sävy / Värikylläisyys
Ctrl + Shift + U
Invertoi värit
Ctrl + Shift + I
Sävyala
Ctrl + L
Seepia
Ctrl + Shift + P

Tehosteet

Toista viimeisin tehoste
Ctrl + F

Näytä

Lähennä sisään
Ctrl + +
Loitonna ulos
Ctrl + -
Lähennä ikkunaan
Ctrl + B
Lähennä valintaan
Ctrl + Shift + B
Oikea koko
Ctrl + Shift + A

Ikkuna

Työkalut (aseta näkyvyys)
F5
Historia (aseta näkyvyys)
F6
Tasot (aseta näkyvyys)
F7
Värit (aseta näkyvyys)
F8
Näytä kuvalista
Ctrl + Q
Seuraava välilehti
Ctrl + Tab
Edellinen välilehti
Ctrl + Shift + Tab

Ohje

Sisältö
F1