paint.net logo

paint.net ohje

Asetukset

Tämä valikko sisältää kaikki asetukset mitä voi määrittää.

Käyttöliittymä

Käyttöliittymä

Työkalut

Kielen asetukset

Tätä voi käyttää kaikkien työkalujen oletusarvojen asettamiseen. Voit myös vaihtaa mikä työkalu on valittu kun paint.net käynnistetään. "Palauta" nappi palauttaa kaikki arvot oletusarvoihin, kun "Lataa työkalupalkista" ottaa työkalupalkin nykyiset asetukset ja ottaa ne käyttöön.

Kynä & Tabletti

Päivitys

Tämä asetus mahdollistaa Windows Ink toiminnallisuuden käyttöönoton ja yhteensopivien laitteiden tarkistuksen.

Grafiikka

Päivitys

Tällä asetuksella voi päättää käytetäänkö tehosteiden ja piirtopöydän näyttämisessä laitteistokiihdytystä.

Voit myös vaihtaa millä renderöintilaitteella kyseinen kiihdytys tehdään.

Päivitys