paint.net logo

paint.net ohje

Näytön työkalut

Kuvan näyttämiseen on olemassa kaksi työkalua, Suurennuskerroin ja Panoroi. Ne vaikuttavat vain siihen miten kuva näkyy ikkunassa mutteivät muokkaa kuvaa itsessään.

Suurennuskerroin

Suurennuskertoimella voit joko kohdistaa (suurentaa) kuvaa, tai loitontaa (pienentää) kuvaa.

Vasemmalla hiiren napilla lähennyt kuvaan ja oikealla hiiren napilla siirryt kauemmaksi.

Vihje:

Hiiren rullan käyttö Ctrl-napin kanssa toistaa suurennuskerroin-työkalun toiminnan.

Suurennuskerroin-työkalun ollessa käytössä, hiirellä klikkaamalla ja piirtämällä suorakulmion, ikkuna kohdistaa piirrettyyn kohtaan.

Vihje:

Kun Suurennuskerroin-työkalu on käytössä, kuvaa voi panoroida pitämällä hiiren rulla alhaalla ja siirtämällä hiirtä.

Panoroi

Panoroi-työkalu mahdollistaa kuvan siirtämisen. Hyöty on suurin kun kuva on suurempi kuin pääikkuna (erityisesti kun kuva on suurennettu).

Klikkaa ja vedä hiirellä siirtääksesi kuvaa.

Vihje:

Panoroi-työkalun toiminta on saatavilla muiden työkalujen kanssa. Paina vain Välilyönti alas ja siirrä kuvaa klikkaamalla ja vedä.

Vihje:

Kuvaa voi siirtää pystysuuntaisesti hiiren rullalla. Pitämällä Shift-näppäin alhaalla rulla siirtää vaakasuuntaisesti.

Ylivieritys

Versiosta 4.0.10 eteenpäin on ollut mahdollista vierittää kuvaa ikkunan reunan yli.

Vihje:

Tämä asetus on mahdollistaa pistää pois päältä Asetuksista.

Ylivierityksen määrä riippuu kuvan koosta. Pienet kuvat voi siirtää kunnes puolet kuvasta on ikkunan ulkopuolella.

Kuvan panorointi käyttäen vasenta hiiren nappia ja välilyöntiä

Isompana näkyvät kuvat siirtyvät kunnes kuvan reuna osuu ikkunan keskikohtaan.

Kuvan panorointi käyttäen vasenta hiiren nappia ja välilyöntiä

Kuvia voi siirtää myös ↑ ← ↓ → nuolinäppäimillä kun Välilyönti-näppäin on pidetty alhaalla.

Kuvan vierityksen määrä nuolinäppäimillä riippuu siitä kuinka suuri Suurennuskerroin on.

Kuvat joita esitetään yli 1000% suurennoksella liikkuvat pikselin murto-osia kerrallaan. Pienemmällä suurennoksella kuvat siirtyvät useamman pikselin kerrallaan.

Jos Ctrl ja Välilyönti -näppäimet ovat alhaalla yhtä aikaa, kuvan siirtyminen on kerrattu kymmenellä.

Kuvan keskittäminen

Kuvan keskittäminen on helpointa painamalla Ctrl+B kahdesti. Ensimmäinen painallus kohdistaa kuvan ikkunan kokoon ja toinen painallus palauttaa edellisen suurennuskertoimen.